Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen

Databasestatistikk


Tre:  

 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 26,405  
Antall menn 13,516 (51.19%)  
Antall kvinner 12,889 (48.81%)  
Antall ukjent kjønn 0 (0%)  
Antall nålevende 5,239  
Antall familier 10,723  
Antall unike etternavn 5,429  
Antall Bilder 13  
Antall Dokumenter 1  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall 2017-11-26 0  
Antall per 0  
Antall kilder 1,085  
Gjennomsnittlig levetid1 63 år, 278 dager  
Tidligste fødselsdato (Fru Smør Før 1210  

 Lengstlevende1   Alder 
Gjerthilde Kvamme 108 år 343 dager  
Brita Olavsdatter Herland 108 år  
Gerdt Henrich Vedeler 107 år 272 dager  
Ole Morup Hermanssen Friele 107 år  
Jakob Fransson Lunde 106 år  
Sjur 104 år  
Sygni Olsdatter Skjold 104 år  
Kristofa Bergitta Knutsdatter Bergås 104 år  
Betzy Ovidia Nordaas 104 år  
Gunnar Toraldeson Kane 104 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.